เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00

Hotline 1

0643474554

Hotline 2

020777688

มิติใหม่กรมการกงสุล! “พาสปอร์ตหาย” ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้เลย

ต่อไปนี้ ความยุ่งยากจะหมดไป เพราะกรมการกงสุลมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลพาสปอร์ตสูญหาย สามารถไปที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลทุกแห่งในต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วไทยได้เองโดยตรง ไม่ต้องไปสถานีตำรวจอีกต่อไปแล้ว โดยไปกรอกในวันที่ไปติดต่อขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ หรือขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพื่อเดินทางกลับไทย 

จองผ่านไลน์