เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00

Hotline 1

0643474554

Hotline 2

020777688

มิติใหม่กรมการกงสุล! “พาสปอร์ตหาย” ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้เลย

ต่อไปนี้ ความยุ่งยากจะหมดไป เพราะกรมการกงสุลมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลพาสปอร์ตสูญหาย สามารถไปที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลทุกแห่งในต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วไทยได้เองโดยตรง ไม่ต้องไปสถานีตำรวจอีกต่อไปแล้ว โดยไปกรอกในวันที่ไปติดต่อขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ หรือขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพื่อเดินทางกลับไทย 

เที่ยวจีนฟรีวีซ่า 30 วัน

การท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีนจะยิ่งคึกคักนับจากนี้ มาตรการ “ฟรีวีซ่าไทย-จีน” หรือการยกเว้นตรวจลงตราระหว่างกันอย่างถาวร เริ่มแล้วในวันนี้ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป คนไทยสามารถเดินทางไปจีน และคนจีนเดินทางมาเที่ยวไทย ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักได้สูงสุดถึง 30 วัน

ไปเที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง เมืองที่อุดมไปด้วยเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ผสมกลมกลืนกับอิทธิพลของโลกตะวันตก เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เหมาะกับทุกเพศทุกช่วงวัย

จองผ่านไลน์