เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00

Hotline 1

0643474554

Hotline 2

020777688

เที่ยวจีนฟรีวีซ่า 30 วัน

เที่ยวจีนฟรีวีซ่า 30 วัน

การท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีนจะยิ่งคึกคักนับจากนี้ มาตรการ “ฟรีวีซ่าไทย-จีน” หรือการยกเว้นตรวจลงตราระหว่างกันอย่างถาวร เริ่มแล้วในวันนี้ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป คนไทยสามารถเดินทางไปจีน และคนจีนเดินทางมาเที่ยวไทย ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถพำนักได้สูงสุดถึง 30 วัน

การยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย – จีนอย่างถาวร ครั้งนี้ มีผลสำหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าว สามารถเดินทางไปจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าอีกต่อไป และจะพำนักอยู่ในประเทศจีนได้สูงสุดถึง 30 วัน หรือพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันนั่นเอง นอกจากนี้ หากเดินทางเข้าออกจีนหลายครั้ง เงื่อนไขฟรีวีซ่ากำหนดไว้ว่า ภายในช่วงเวลา 180 วัน (6 เดือน) จะสามารถพำนักในประเทศจีนรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใครมีหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว และมีแผนเดินทางท่องเที่ยวประเทศจีน ตรวจดูให้ดีว่าอายุหนังสือเดินทางของคุณ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนจนถึงวันเดินทางกลับ เพียงเท่านี้ ก็เดินทางท่องเที่ยวประเทศจีนได้แล้วโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ซึ่งเดิมเรียกว่าวีซ่าประเภท L หรือวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว) อื่นๆ ที่ควรต้องเตรียมไว้ คือ 

  • ตั๋วเครื่องบิน (หรือตั๋วรถไฟ) ขาออกจากประเทศจีน 
  • หลักฐานการจองที่พัก 
  • มีเงินสดหรือบัตรเครดิตเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายระหว่างพำนักในประเทศจีน 

Credit : ฐานเศรษฐกิจ

จองผ่านไลน์