เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00

Hotline 1

0643474554

Hotline 2

020777688

มิติใหม่กรมการกงสุล! “พาสปอร์ตหาย” ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้เลย

มิติใหม่กรมการกงสุล! “พาสปอร์ตหาย” ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้เลย

ใครเคยทำพาสปอร์ตหายและจะไปขอทำเล่มใหม่ คงทราบดีว่าจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน แล้วจึงนำใบแจ้งความไปขอทำเล่มใหม่ ซึ่งคนที่ทำพาสปอร์ตหายในต่างประเทศ จะรู้ดีเลยว่าการไปติดต่อ
สถานีตำรวจในต่างแดนยุ่งยากแค่ไหน และใช้เวลานานแค่ไหน

ต่อไปนี้ ความยุ่งยากจะหมดไป เพราะกรมการกงสุลมุ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้จัดทำแบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลพาสปอร์ตสูญหาย สามารถไปที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลทุกแห่งในต่างประเทศ และสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วไทยได้เองโดยตรง ไม่ต้องไปสถานีตำรวจอีกต่อไปแล้ว โดยไปกรอกในวันที่ไปติดต่อขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ หรือขอเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพื่อเดินทางกลับไทย 

แบบฟอร์มนี้จะใช้ทั้งที่กรมการกงสุล สำนักงานต่าง ๆ ในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งไปยัง INTERPOL เพื่อจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลพาสปอร์ตที่สูญหายหรือถูกขโมยสำหรับป้องกัน
การปลอมแปลงพาสปอร์ตหรือนำไปใช้ในทางมิชอบ 

ทั้งนี้ พาสปอร์ตเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้แสดงตนในการเดินทางและทำธุรกรรมต่าง ๆ จึงต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันพาสปอร์ตตกไปอยู่ในความครอบครองของมิจฉาชีพ ดังนั้น การแจ้งความ ที่สถานีตำรวจยังคงมีความสำคัญโดยจะเป็นหลักฐานจำเป็นในการคุ้มครองเจ้าของพาสปอร์ต หากมีคนแอบอ้างไปกระทำการใด ๆ ที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจถูกดำเนินคดีได้

จองผ่านไลน์